Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2018

Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję. 

— Jakub Żulczyk
I trzymaj mnie za rękę gdy śpię. Spać po prawej lubię mniej. A gdy będzie źle - nie puść mnie.
— "Karmelove" Marcelina & Piotr Rogucki

January 09 2018

W tym roku uratuj mnie przed samotnością.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiedonaprawienia niedonaprawienia
Bądź dla mnie kimś kogo nigdy nie miałam. 
Reposted fromnexxt nexxt viaasylopath asylopath
bądź bardzo obok.

January 08 2018

7601 4727
Reposted from4777727772 4777727772 viaexistential existential

December 28 2017

Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: "Cholera, kto by pomyślał?"
Reposted fromparafina parafina viabetterthanlies betterthanlies

October 29 2017

…a Ona zjawia się i wywołuje konflikt w mojej głowie. O trzeciej nad ranem człowiek powinien spać a nie tęsknić. Chociaż czasami o trzeciej nad ranem, umiera się z miłości.
— (via justhimblr)
Reposted fromsoplica soplica viaillumination illumination
9002 e788
Reposted fromchudazupa chudazupa viaillumination illumination
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon viaspokodama spokodama
0563 f627
Reposted fromgdybam gdybam viapremonition premonition
Najgorsze co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca.
— Mikołaj Bajorek
Reposted fromSabela Sabela viamhsa mhsa
8172 8b7b 500
~ Leopold Tyrmand - "Dziennik 1954"
Reposted fromtimetolove timetolove viablackatlass blackatlass
Nie chciałam nic więcej poza tym, by ta relacja po prostu przetrwała te wszystkie próby, na które ją oboje wystawiliśmy.
Reposted fromsoplica soplica viablackatlass blackatlass
To nigdy nie jest do końca twój wybór, że odchodzisz. To również wybór tego kogoś, kto pozwala ci odejść.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viablackatlass blackatlass
2424 c28a 500
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viablackatlass blackatlass
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl