Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2017

…a Ona zjawia się i wywołuje konflikt w mojej głowie. O trzeciej nad ranem człowiek powinien spać a nie tęsknić. Chociaż czasami o trzeciej nad ranem, umiera się z miłości.
— (via justhimblr)
Reposted fromsoplica soplica viaillumination illumination
9002 e788
Reposted fromchudazupa chudazupa viaillumination illumination
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon viaspokodama spokodama
0563 f627
Reposted fromgdybam gdybam viapremonition premonition
Najgorsze co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca.
— Mikołaj Bajorek
Reposted fromSabela Sabela viamhsa mhsa
8172 8b7b 500
~ Leopold Tyrmand - "Dziennik 1954"
Reposted fromtimetolove timetolove viablackatlass blackatlass
Nie chciałam nic więcej poza tym, by ta relacja po prostu przetrwała te wszystkie próby, na które ją oboje wystawiliśmy.
Reposted fromsoplica soplica viablackatlass blackatlass
To nigdy nie jest do końca twój wybór, że odchodzisz. To również wybór tego kogoś, kto pozwala ci odejść.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viablackatlass blackatlass
2424 c28a 500
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viablackatlass blackatlass
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
Prędzej czy później zwariować muszę, bo się nie w świecie, ale w sobie duszę.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromtutaj tutaj viablackatlass blackatlass
(...) stałem, sam nie wiedząc, czy na coś czekam, czy wszystko już mi obojętne.
— Wiesław Myśliwski
3564 bd0b 500
1497 25fc 500
Reposted fromfenoloftaleina fenoloftaleina viaesperer esperer
Mała, czy on wie, jakie są twoje ulubione kwiaty? Czy pytał, co jest twoją ulubioną potrawą? Czy on zna twój ulubiony kolor; czy wie, w jakich sklepach zawsze potrafisz się zgubić, jakie zapachy lubisz i jaką kawę pijesz? Pewnie, że są to drobne rzeczy, ale to właśnie z nich składa się życie. Jeżeli mężczyzna interesuje się tobą - nie związkiem samym w sobie, nie tym, co możesz mu dać i nie tym, co on przy tobie czuje - to będzie chciał te wszystkie rzeczy wiedzieć.
— Listy do Małej.
Choćbyśmy wjebali po torbie piguł, nie nabierze to miasto już barw...
Niektóre znajomości chciałabym zacząć od nowa, a niektórych w ogóle. 
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaarcen arcen
7089 e554
Reposted fromdivi divi viaarcen arcen
4229 066f 500
Reposted fromthetemple thetemple viaskrzacik skrzacik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl